Kliniske kvalitetsdatabaser

En klinisk kvalitetsdatabase er et register, der indeholder udvalgte indikatorer, som med udgangspunkt i det enkelte patientforløb kan belyse dele af eller den samlede kvalitet af sundhedsvæsnets indsats og resultater for en afgrænset patientgruppe. De indsamlede data anvendes til at overvåge behandlingskvaliteten for løbende at kunne vurdere mulighederne for at forbedre kvalitetsniveauet. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Biostatistik, Nord er knyttet til en lang række landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (se nedenfor).

Før de kliniske kvalitetsdatabaser kan sættes i drift skal de bl.a. være anmeldt til Datatilsynet i henhold til Persondataloven og være godkendt af Sundhedsstyrelsen som klinisk kvalitetsdatabase. Se i øvrigt Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

Databaser, der opfylder kravene til en klinisk kvalitetsdatabase, kan søge økonomisk støtte fra regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet.

Databaserne udfærdiger årligt en rapport, der bl.a. indeholder indikatoropgørelser samt kliniske anbefalinger. Alle årsrapporter kan tilgås via sundhed.dk

NYHEDER
PUBLIKATIONER